Skip to content

Voorkom Brandrisico

MGM Montage BV verzorgt voor u het gehele project levering en volledige uitvoering

Brandwerendheid

Een gebouw bestaat uit één of meerdere Brand compartementen. Dit is het maximale uitbreidinggebied van een brand. Volgens bouwbesluit moet worden voldaan aan een zogenaamde WBDBO-eis tussen de brand compartementen. Ook wel uitgedrukt in 20,30,60,90 minuten.

Om een gebouw of ruimte brandwerend te maken, dichten we alle type doorvoeren, sparingen en naden af. Op deze manier krijgt het vuur geen kans zich te verspreiden en wordt de brandveiligheid gewaarborgd.

Uw project bevat een logboek waarin onder andere alle tekeningen met alle brandwerende afdichtingen, hun locatie en hun nummering staan beschreven. Met behulp van foto’s wordt alles nog inzichtelijker gemaakt.

Let’s work together on your
next project

Wij staan klaar om van uw volgende project een succes te maken!